Home » Pročitano u tvojim očima by Jovica Aćin
Pročitano u tvojim očima Jovica Aćin

Pročitano u tvojim očima

Jovica Aćin

Published
ISBN :
Paperback
165 pages
Enter the sum

 About the Book 

Nova pripovedačka knjiga Jovice Aćina (objavio 9 knjiga pripovedaka, 7 esejističkih knjiga, veći broj knjiga prevedenih sa francuskog i nemačkog jezika) sadrži prozu koja na formalnom planu pokriva raspon od kratke priče do razvijenijih „klasičnih“MoreNova pripovedačka knjiga Jovice Aćina (objavio 9 knjiga pripovedaka, 7 esejističkih knjiga, veći broj knjiga prevedenih sa francuskog i nemačkog jezika) sadrži prozu koja na formalnom planu pokriva raspon od kratke priče do razvijenijih „klasičnih“ priča/pripovedaka. Zbirka Pročitano u tvojim očima tematski se naslanja na tri prethodne Aćinove prozne knjige (Ko hoće da voli, mora da umre, Mali erotski rečnik srpskog jezika, Dnevnik izgnane duše) jer se i u njoj motivski raznoliko sagledavaju aspekti erotskog, polnog, seksualnog u životima piščevih likova, kroz vrlo samosvojno i već prepoznatljivo imaginativnoludističko poetičko pismo ovog autora. Jovica Aćin je za knjigu Pročitano u tvojim očima dobio Vitalovu nagradu za 2006. godinu